27/12/2018

27/12/2018

#ngongarden #bigproject #2ndtimes #donttalkanymore #sad

2635E7EB-C35F-4B94-9E6A-880F90BDDA42.JPG

Quay lại với dự án lớn nhất của năm 2018 với Ngon Garden sau 4 tháng.

Ngày xưa chụp Ngon Garden còn đang xây, không có điều hòa, chụp và styling ngay trong gạch vữa, bê tông và bui.

Giờ đã thành tòa biệt thự nhà hàng to đẹp nhất Hà Nội như này đây.