26/12/2018

26/12/2018

#pressclubhanoi #ba-típ #hương-đai-ny #blackmirror #alwaysfun

Đến hẹn lại lên.

Một năm hai lần.

Vẫn là “Ba típ” líu lô Tiêng Việt, vẫn là “Hương Đai ny” lanh lảnh “mất gốc”... vẫn là “Pờ rét cờ lắp” ,” la bàn”, “la lông”....

Thiếu Ngân “đã có chồng”…