23/12/2018

23/12/2018

#FPV #trandat #firsttimes #flytothesky #sohard #noteasy #1kart #2ndtimes #stillexcited #rain #bad

Lần đầu bay FVP cùng thằng bạn cấp 03 Trần Đạt. Xem bạn bay thì dễ lắm, lượn vòng này nọ các kiểu, kết nối hình ảnh máy bay vào kính gắn ở mắt để trải nghiệm như đang lượn trên bầu trời.

Quá thú vị mà quá khó!

Lần 2 trở lại với đường đua 1 Kart vẫn hào hứng như ngày đầu tiên….