22/12/2018

22/12/2018

#sinhnhat #27 #birthday #gift #perfume #dzungyokoartbook #wine #emotional #sadbuttrue #pure #answer

Sinh nhật.

03 năm nữa tròn 30.

1095 ngày nữa để phấn đấu.

“Cuộc sống được mấy cái 10 năm!”.