21/12/2018

21/12/2018

#jealous #findouttheanswer #lovemyself #listentomyself #yesorno #boxing #workhard

Ngày đầu tiên được buộc tay trong đời, cảm giác rằng lực đấm tăng lên bội phần. Stress…đấm đấm đấm, deadline…đấm đấm đấm, nỗi buồn… đấm đấm đấm. Đấm đôi ba dăm cái thấy mình giải tỏa tâm lí vô cùng.

“Có và Không!

Không có lí do cho sự chần chừ…” đó là quote của ngày hôm nay!