3/1/2019

03/01/2019

#đềnTrần #chùaTháp #xinquẻ #mộtvòngNamĐịnh #xemfilm #filmchánngủmất30p #hồnpapa…

Một vòng Nam Định cùng mấy đứa Deto Team.

Thật kì lạ.

18 năm sinh sống ở cái đất này, tôi chỉ biết con đường duy nhất từ Nhà dến Trường, Trường đến Hồ Vị Xuyên, Hồ Vị Xuyên về nhà,… Tôi khá lành.

Chưa bao giờ tôi bước gần Nam Định đến vậy.

Một cảm giác rất quê hương, gần gũi,…

Xin quẻ đầu năm.

Tôi không mê tín nhưng nghe đôi ba câu cũng giải trí thú vị.