31/12/2018

31/12/2018

#giaothừa #chuyểnhomestay #finalshootingday #yearendparty

20314632_10154682010135598_329350841_o.jpg

Ngày cuối cùng của năm 2018.

Vẫn chụp.

Facebook thông báo kỉ niệm năm ngoái với bài Blog :”Mấy câu dông dài”.

2018 là năm chắc chắn nhiều biến cố bậc nhất trong cuộc đời. Chuyện cũng đã qua. Cuộc sống mới đã bắt đầu. Song 2018 nói chung vẫn cứ vui và mới.

Có 02 điều mà trong Blog dưới đây mình phải thực hiện vào năm 2018 : Nhiều bạn hơn và Quyết đoán hơn.

Tôi đã có nhiều bạn.

Đúng!

Vào SG mình đã có nhiều bạn hơn. Song khi nhìn lại, có lẽ tôi chỉ cần giữ 05 người bạn thân thật thân bên mình.

Quyết đoán hơn! Đã quyết đoán hơn và nhanh hơn nhiều trong việc ra quyết định. Đó là điều thành công.

2019 có gì mới? Chắc phải tổng hợp nguyên 01 blog wish-list và have to do!

Xin chào 2019!