14/01/2019

14/01/2019

#pizzahutvietnam #3rdshootingday #social #reallytired #vềnhàngủluôn


Một ngày shoot dài và mệt thật sự.

Ngủ sớm!

Không viết văn nổi…