12/01/2019

12/01/2019

#dayoff #eastwestbrew #jinsundae #đồHàn #VCR #Biabọt #mấycâuchuyệntầmphào #bạnthângặpnhaulúcnàocũngvui

F2D8EFBF-A5DE-42EB-9190-D1779F57F544.JPG

Ngày thứ 07 thảnh thơi.

Cà phê, đồ Hàn, Bia bọt, lại cà phê, đồ Nhật,… hết ngày.

Mấy đứa bạn thân lúc nào cũng vui, lúc nào cũng không hết chuyện.